Archív

Příspěvek oštítkován ‘sunna’

Korán

Korán

Korán

Korán je základní kniha islámu. Toto slovo znamená v arabštině přednes či čtení. Podle víry muslimů je Korán autentické boží slovo zjevené proroku Mohamedovi. Ustálená podoba Koránu vznikla až po Mohamedově smrti, když hrozilo nebezpečí ztráty ústně přenášeného učení. Obsah Koránu klade důraz na moc Alláha a jeho znamení, na posmrtnou odměnu nebo trest. Pro muslimy je navíc jejich posvátná kniha zároveň vzorem jazykové správnosti a krásy. Případné překlady mají jen pomocnou funkci k pochopení arabského originálu. Muslimské děti se od mala učí číst, psát a rozumět Koránu. Posvátnou knihu doplňuje sunna, což je soubor textů, který obsahuje výroky, činy a soudy Mohameda. Korán a sunna společně vytváří základ víry a zákonů, kterými se řídí život muslimů, a je důležitým pramenem islámského náboženského práva (šarí’a).
Korán je psán v arabštině, ale některá slova pochází z hebrejštiny, syrštiny, aramejštiny či etiopštiny.
Korán se dělí na 114 súr. Ty na sebe však plynule nenavazují a dokonce v rámci některých súr se střídají naprosto odlišné myšlenky. Některé úvahy se naopak v Koránu mnohokrát opakují.

Číst více …

Seminární práce , ,