Archív

Příspěvek oštítkován ‘mešita’

Online puzzle s mešitou

16.07.2009

Složte si menší puzzle se skromnou mešitou. Za jak dlouho se vám to povede?

Číst více …

Zábava ,

Online omalovánka

16.07.2009

Omalovánku si můžete vytisknout.

Číst více …

Zábava ,

Online omalovánky na téma islám

16.07.2009

12 online omalovánek – mešity, muslimové a další.

Číst více …

Zábava , , , ,

Mešita

09.04.2009
Mešita Al-Džumaira v Dubaji

Mešita Al-Džumaira v Dubaji

Mešita je nejvýznamnější náboženskou stavbou islámu. Nejdůležitější funkcí je uctívání Alláha, ale má také význam společenský, neboť je místem, kde se muslimové pravidelně schází k modlitbám. Má také smysl pro vzdělání, protože mnoho mešit slouží ke vzdělávání jak dětí, tak dospělých.
První mešity se začaly objevovat v osmém století a od té doby se rozšířily prakticky do celého světa. Kvůli odlišné kultuře v různých částech světa i mešity se svým vzhledem mohou značně lišit. Mají však společné znaky, které jsou většinou dodrženy – monumentálnost se snahou ohromit, zdobení geometrickými vzory a tvary (kvůli zákazu zobrazování jak Alláha tak všeho živého), velké kopule a vysoké věže (minarety). Před mešitou většinou najdeme fontánu. Interiér je opět zdoben malbami nebo mozaikami ze skla, podlaha je pokryta koberci.
Při vstupu do mešity je nutné dodržet pravidla, které se mohou v různých oblastech lišit, společný je zákaz vstupu v obuvi, oblečení které odhaluje příliš mnoho (krátké sukně, kalhoty…). Důležité pro nemuslima je, zda je mešita určena pouze pro muslimy nebo i pro turisty.

Číst více …

Seminární práce , ,

Historie islámu

09.04.2009
Medina dnes

Medina dnes

Vznik islámu nerozlučně spojuje se jménem proroka Mohameda (někdy nazýván také např. Muhammad), který se narodil roku 570 v arabské Mekce. Během svého života se stal úspěšným a zcestovalým obchodníkem. Pak se však jeho život změnil – Mohamed obdržel první zjevení prostřednictvím anděla Gabriela, pravděpodobně roku 610 v jeskyni Hira poblíž Mekky. Vyzývalo k víře v jediného boha – Alláha. Mohamed byl zjevením velmi rozrušen, ale jeho žena Chadídža mu byla oporou. Roku 613 začal šířit tyto myšlenky mezi lid Mekky, většina lidí je však odmítala a vysmívala se mu. Po smrti své ženy Chadídži, která v Mekce patřila k vysoce postaveným lidem, byl nucen své rodné město roku 622 opustit, protože jeho učení se nelíbilo bohatým a vlivným mekským rodům.

Číst více …

Seminární práce , , , , , , , , ,