Archív

Příspěvek oštítkován ‘Alláh’

Alláh

Slovo Alláh v arabštině

Slovo Alláh v arabštině

Alláh je označení pro nejvyšší bytost islámu, jediného boha. Samotné slovo Alláh se většinou překládá jako Bůh, ale jde o jiného, než je ten křesťanský a židovský.
Podle Koránu je Alláh svrchovaný pán veškerého tvorstva a zároveň i nejvyšší soudce, který rozhodne o tom, kdo přijde do nebe a kdo do pekla.
Jedním z důležitých bodů v islámu je doporučení nezobrazovat živé bytosti. U samotného Alláha je toto doporučení změněno na striktní zákaz jeho zobrazování, jakékoliv jeho zobrazení je zcela nepřípustné.

Číst více …

Seminární práce ,

Historie islámu

09.04.2009
Medina dnes

Medina dnes

Vznik islámu nerozlučně spojuje se jménem proroka Mohameda (někdy nazýván také např. Muhammad), který se narodil roku 570 v arabské Mekce. Během svého života se stal úspěšným a zcestovalým obchodníkem. Pak se však jeho život změnil – Mohamed obdržel první zjevení prostřednictvím anděla Gabriela, pravděpodobně roku 610 v jeskyni Hira poblíž Mekky. Vyzývalo k víře v jediného boha – Alláha. Mohamed byl zjevením velmi rozrušen, ale jeho žena Chadídža mu byla oporou. Roku 613 začal šířit tyto myšlenky mezi lid Mekky, většina lidí je však odmítala a vysmívala se mu. Po smrti své ženy Chadídži, která v Mekce patřila k vysoce postaveným lidem, byl nucen své rodné město roku 622 opustit, protože jeho učení se nelíbilo bohatým a vlivným mekským rodům.

Číst více …

Seminární práce , , , , , , , , ,