Korán

Korán

Korán

Korán je základní kniha islámu. Toto slovo znamená v arabštině přednes či čtení. Podle víry muslimů je Korán autentické boží slovo zjevené proroku Mohamedovi. Ustálená podoba Koránu vznikla až po Mohamedově smrti, když hrozilo nebezpečí ztráty ústně přenášeného učení. Obsah Koránu klade důraz na moc Alláha a jeho znamení, na posmrtnou odměnu nebo trest. Pro muslimy je navíc jejich posvátná kniha zároveň vzorem jazykové správnosti a krásy. Případné překlady mají jen pomocnou funkci k pochopení arabského originálu. Muslimské děti se od mala učí číst, psát a rozumět Koránu. Posvátnou knihu doplňuje sunna, což je soubor textů, který obsahuje výroky, činy a soudy Mohameda. Korán a sunna společně vytváří základ víry a zákonů, kterými se řídí život muslimů, a je důležitým pramenem islámského náboženského práva (šarí’a).
Korán je psán v arabštině, ale některá slova pochází z hebrejštiny, syrštiny, aramejštiny či etiopštiny.
Korán se dělí na 114 súr. Ty na sebe však plynule nenavazují a dokonce v rámci některých súr se střídají naprosto odlišné myšlenky. Některé úvahy se naopak v Koránu mnohokrát opakují.

Překlad začátku Koránu

Ve jménu Boha milosrdného, slitovného.
Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého,
Milosrdnému, Slitovnému,
vládci dne soudného!
Tebe uctíváme a Tebe o pomoc žádáme,
veď nás stezkou přímou,
stezkou těch, jež zahrnuls milostí Svou, ne těch, na něž jsi rozhněván, ani těch, kdo v bludu jsou.

Přehled súr Koránu (český překlad)

1 Oteviratelka Knihy
2 Kráva
3 Rod Imránův
4 Ženy
5 Prostřený stůl
6 Dobytek
7 Rozpoznání
8 Kořist
9 Pokání
10 Jonáš
11 Húd
12 Josef
13 Hrom
14 Abraham
15 Al-Hidžr
16 Včely
17 Noční cesta
18 Jeskyně
19 Marie
20 Tá Há
21 Proroci
22 Pouť
23 Věřící
24 Světlo
25 Spásné zjevení
26 Básníci
27 Mravenci
28 Příběh
29 Pavouk
30 Byzantinci
31 Luqmán
32 Padnutí na zem
33 Spojenci
34 Sabá‘
35 Stvořitel nebo Andělé
36 Já Sín
37 Stojící v řadách
38 Sád
39 Skupiny
40 Odpouštějící
41 Byly učiněny srozumitelnými
42 Porada
43 Zlaté ozdoby
44 Dým
45 Klečící
46 Přesypy
47 Muhammad
48 Úspěch
49 Komnaty
50 Qáf
51 Běžící
52 Hora Sinaj
53 Hvězda
54 Měsíc
55 Milosrdný
56 Nezvratná událost
57 Železo
58 Hádka
59 Shromáždění
60 Zkoušená
61 Sevřený šik
62 Pátek
63 Pokrytci
64 Vzájemné klamání
65 Rozvod
66 Zákaz
67 Království
68 Pero nebo Nún
69 Nevyhnutelná
70 Stupně
71 Noe
72 Džinové
73 Zahalený
74 Rouchem přikrytý
75 Zmrtvýchvstání
76 Člověk
77 Vysílané
78 Zvěst
79 Vytrhující
80 Zakabonil se
81 Svinutí
82 Rozpuknutí
83 Zkracující míru
84 Rozštěpení
85 Souhvězdí
86 Nocí putující
87 Nejvyšší
88 Zahalující
89 Úsvit
90 Město
91 Slunce
92 Noc
93 Denní jas
94 Otevření
95 Fíkovník
96 Kapka přilnavá
97 Úradek
98 Jasný důkaz
99 Zemětřesení
100 Pádící
101 Roztříštění
102 Rozmnožování
103 Osud
104 Pomlouvač
105 Slon
106 Kurajšovci
107 Podpora
108 Hojnost
109 Nevěřící
110 Vítězná pomoc
111 Zhyňte nebo Palmová vlákna
112 Upřímnost víry
113 Záře jitřní
114 Lidé

Seminární práce , ,

 1. Ali
  04.11.2010 na 20:13 | #1

  Ahoj, mohl byste tu fotku od Korán nějak otočit 90°, prý je zobrazena v obrácené poloze hlavou dolů, aby bylo otočení nahoru, díky moc jinak máte hezkou stránku a skvělou práce! :)

 2. admin
  04.11.2010 na 21:41 | #2

  Děkuji za upozornění, obrázek jsem otočil, snad teď není otočený zrcadlově.
  Jsem rád, že se Vám web a seminární práce líbí a děkuji. :)

 1. Žádné zpětné odkazy
Musíte být přihlášen k poslání komentáře.