Domů > Seminární práce > Základní informace o náboženství

Základní informace o náboženství

Islám je nejmladší světové monoteistické náboženství. Věřící se nazývají muslimové a jejich počet na světě je asi 1,2 – 1,5 miliardy lidí, tedy přibližně každý pátý nebo šestý člověk na světě je muslim. V současné době mimoto dochází k renesanci islámu a oživování náboženských tradic. Mezi tradiční islámské země s naprostou většinou muslimského obyvatelstva patří v první řadě Saudská Arábie, Pákistán, Afghánistán, Írán, Irák, Kuvajt, Bangladéš, Turecko, Egypt, Maroko a Alžírsko. V Evropě má Islám zastoupení v Albánii (70%), na území bývalé Jugoslávie – tzn. Makedonie (30%) Bosna a Hercegovina (40%), a Černá Hora (20%), ve Francii, Spojeném Království Velké Británie a Severního Irska, Švédsku nebo Nizozemsku.
Slovo islám v arabštině znamená „podrobení se“, „podřízení se“, ale také „mír“. Je jím jakoby předznamenána bezpodmínečnost, monolitičnost a jednoduchost muslimské víry.

Mapa rozšíření islámu

V červeně vyznačených oblastech mapy rozšíření islámu převažují ší‘ité, v zeleně vyznačených převažují sunnité.

Mapa rozšíření islámu - v červeně vyznačených oblastech převažují ší‘ité, v zeleně vyznačených převažují sunnité.

Seminární práce , ,

  1. Bez komentářů.
  1. Žádné zpětné odkazy
Musíte být přihlášen k poslání komentáře.